15.4.2010
Senioritalon rakentaminen on aloitettu

As Oy Joutsan Seniorin rakentaminen on aloitettu. Tontilla sijainneet vanhat rakennukset purettiin ja puusto kaadettiin alkuviikosta. Puuston kaataminen avasi hienon näkymän Joutsansalmen ja Myllynlahden vesistöön. 3,5 kerroksisen rakennuksen 21:stä asunnosta on varattu 11 ja yhtä asuntopohjaa lukuunottamatta muita asuntokokoja on vielä jäljellä..

Maanrakennus työt kaynnissä
Maanrakennus käynnissä 15.4.2010.

 

19.3.2010
Joutsanrannan harjannostajaiset
Kiinteistö Oy Joutsanrannan harjannostajaisia vietettiin 19.3.2010. Kohde valmistuu kesäkuun lopussa, kolme kuukautta ennen urakkasopimuksen mukaista valmistumispäivää.
Seuraavassa Mikko Hentisen harjannostajaispuhe:

"Vaikka tänään on tämän kohteen ”työnjuhla”, haluan kuitenkin pääurakoitsijana palauttaa mieliin tämän projektin vaiheita toiveena sujuvammat järjestelmät jatkossa. Lähtökohtana näen, että kunta ja yrittäjät ovat samassa veneessä. Joutsassa on päätetty ottaa käyttöön yritysvaikutusten arviointi päätösten teossa. Yrittäjien tulisi suhtautua tähän toimintaan kaikella tarmolla ja vakavuudella. Toimikunnan jäsenten vastuu korostuu ja olisikin toivottavaa, että sitä täydennettäisiin Yrittäjien hallituksen edustajalla ja elinkeinojohtajalla. Toimikunnan tulisi raportoida läpinäkyvästi toimintansa tuloksia. Harjoittelukeissinä voisi analysoida tämän kohteen jälkikäteen.

Kiinteistö Oy Joutsanranta on ollut urakkalaskennan osalta vireillä lähes kaksi vuotta. Ensimmäisen KVR-urakkatarjouksemme olemme jättäneet 26.5.2008. Joutsassa on jostakin minulle tuntemattomasta syystä suhtauduttu kuntataustaisissa hankkeissa kielteisesti ns. KVR-urakointihankkeisiin. Kokonaisvastuurakentaminen on tilaajalle turvallinen ja kustannustehokas tapa toteuttaa mm. tämän tapaisia projekteja. Vastuu laadusta ja hinnasta jää korostuneesti urakoitsijalle. Muutostöistä ei yleensä aiheudu tilaajalle lisäkustannuksia. Materiaalivalinnat ja tekniset ratkaisut ovat laadullisesti ja hintatasoltaan ajantasaisia. Tämän kohteen osalta taloudelliset suhdanteet ja valtiovallan elvytystoimet ovat vaikuttaneet hankkeen lopulliseen kustannustasoon myönteisesti. Toisaalta kunnallisen hankkeen ajoittuminen laman syvimpään kohtaan olisi muilta yhteiskunnallisilta vaikutuksiltaan ollut todennäköisesti kuntatalouteen myönteisempi alkuperäisen aikataulun mukaisena.

Tämän hankkeen urakkakilpailusta on mielestäni paljon opittavaa. Urakkamuotoa muutettiin kesken hankkeen, josta aiheutui tarjoajille ylimääräisiä kustannuksia. Uudessa kyselyssä mukana oli loppumetreille saakka Etelä-Suomesta kilpailija, jonka talous oli siinä tilassa, ettei perusteita selviytymiseen ollut. Tämä tieto ei välittynyt virallisia väyliä myöten tilaajalle. Hanketta vielä loppumetreillä viivästyttänyt lisäkyselyvaihe ratkaisi tilanteen ja ko. yhtiö ajautui konkurssiin samaan aikaan kun urakan valintavaihe realisoitui. Koen tämäntapaisen tilanteen terveillä toimintaperiaatteilla yrittäville sietämättömäksi.

Rakennuttamisen pelisäännöt koskettavat kaikkia rakennuttajia. Maaseutukunnissa rakennuttamisen asiantuntemus vaihtelee suuresti. Asiansa osaava rakennuttajakonsultti on näin ollen suositeltava vaihtoehto hyvin useassa tapauksessa. Tällöin asiantuntevat osapuolet hoitavat asiat ammattimaisesti ja kustannustehokkaasti. Epäonnistuneesta urakkakilpailusta kärsivät kaikki osapuolet. Asialla on myös kuntien talouteen ja yritysilmapiiriin suuresti vaikutusta.

Nyt juhlivan Joutsanrannan vuokratalokohteen rakennuttajatoimikunta ja hankkeen rakennuttajakonsultti Harri Suoknuuti ovat asiansa osaava tiimi, jonka kanssa on ollut helppo työskennellä. Kunnan päätösten jälkeen oli vuorossa vielä ARA:n lopulliset päätökset, jotka nekin viipyivät kauan runsaan hankemäärän vuoksi. Tämän jälkeen projekti on edennyt vaikeasta talvesta huolimatta hyvin. Yhteistyö tilaajan ja alistettujen sivu-urakoitsijoiden kanssa on sujunut mallikkaasti. Myös tavaratoimitukset ja aliurakoitsijat ovat hoitaneet työnsä ajallaan. Suurin osa toimijoista on meille vanhoja yhteistyökumppaneita, joiden kanssa on opittu työskentelemään toisiamme tukien ja ottaen molempien tarpeet mahdollisimman hyvin huomioon. Tällä suhtautumisella on lopputuloksen laatuun ja kustannuksiin suuri vaikutus.

Urakkasopimuksen mukaan kohde luovutetaan täysin valmiina syyskuun 2010 lopussa. Tänään pidetyssä työmaakokouksessa on aikataulu päivitetty siten, että kohde luovutetaan valmiina kesäkuun 2010 lopussa.


Tämän kohteen alkuperäisestä suunnittelun ohjauksesta olemme kantaneet merkittävän vastuun. Urakkamuodon muutoksen aiheuttamat lisäkustannukset jäivät tarjoajille korvaamatta. Kohteessa on lisäksi korostetusti panostettu energiatehokkuuteen. Rakenneratkaisuissa on voitu huomioida osa matalaenergiarakentamisen periaatteita, jotka alentavat asumisaikaisia kustannuksia.

Tänä juhlapäivänä haluan kiittää Kiinteistö Oy Joutsanrannan hallitusta, isännöitsijää, kohteen valvojaa ja rakennuttajakonsulttia hyvästä yhteistyöstä. Samoin kiitän Joutsan kunnan päättäjiä siitä, että olette mahdollistaneet tämän kohteen toteutuksen rahoitusratkaisullanne. Kiitän kaikkia suunnittelijoita, alaurakoitsijoita ja muita kohteessa toimineita osapuolia. Omalle suoritusporukalle osoitan kiitokseni hyvin tehdystä työstä ja aikataulujen pitävyydestä. Kohteen työpäällikkönä ovat toimineet Osmo Riekko ja Ilkka Hentinen sekä vastaavana mestarina Petri Hentinen ja mittamiehenä Kari Lampinen.

Lopuksi kiitän tilaajaa tästä harjannostajaistilaisuudesta ja maittavasta tarjoilusta."

 

28.12.2009
Senioritalo kiinnosti laajasti
Joulun alla järjestettyyn ensiesittelyyn saapui 26 asiasta kiinnostunutta ja sen tuloksena tehtiin 5 varausta. Ostajia kiinnosti erityisesti keskeinen sijainti, matalaenergiaratkaisut sekä tontin käyttö. Mainittakoon että talon parvekesivu avautuu Joutsansalmelle ja Myllytien varteen sijoittuvat autokatos ja piha-alueet. Salmenrannantietä (ent. Palotie) pitkin on esteetön pääsy rantaan.

Kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä suoraan Insinöörityön toimistoon. Varauksen vapaana olevista asunnoista voi tehdä puhelimitse ja sopia käynnin erikseen.


 

29.10.2009
Koy Joutsanrannan rakentaminen on aloitettu
Joutsan kunnalle Huttulantien varteen rakennettavat rivitalot nousevat hyvää vauhtia. Keskeisellä sijainnilla olevaan kohteeseen valmistuu 21 vuokrahuoneistoa tulevan vuoden loppukesään mennessä.

 

26.10.2009
Uudet kotisivut julkaistu

Insinöörityö Hentinen Oy on juhlavuotensa kunniaksi uudistanut kotisivunsa. Toivomme niiden palvelevan asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme entistä paremmin sekä muodostavan yrityksestämme ja toimintatavoistamme selkeän kuvan.

 

Sivu: Edellinen 1...7 8 9 10 

 

     
Insinöörityö Hentinen Oy
puh. 0207-551 190
fax. 0207-551 191
Postiosoite: PL 14, 19651 Joutsa
Käyntiosoite: Hulikkalantie 2, 19650 Joutsa
Y-tunnus: 0774955-9